Algemene voorwaarden


Travelex Online Algemene Voorwaarden

Wie Zijn We

N.V. Travelex, met maatschappelijke zetel te: 108 Steendam, Gent 9000, België, geregistreerd in België onder KBO nummer 0451.299.329 (BTW-nummer: BE0451299329).

U kunt ons ook contacteren op: customerservicebelgium@travelex.com.

N.V. Travelex’s voornaamste activiteit is het aanbieden van vreemde valuta en aanverwante diensten.

Gebruik van de Website

Deze website, www.travelex.be ("Website"), wordt beheerd door N.V. Travelex (“Travelex" of "wij" of "ons") namens zichzelf en haar holdingvennootschappen en dochterondernemingen (samen de "Travelex groep"). Toegang is enkel mogelijk in overeenstemming met Travelex’s Online Algemene Voorwaarden. Gelieve deze volgende Online Algemene Voorwaarden nauwkeurig te lezen voordat u de Website begint te gebruiken. Door de Website te gebruiken, geeft u aan dat u de Online Algemene Voorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt zich eraan te houden. Als u niet instemt met de Online Algemene Voorwaarden, gelieve deze Website niet te gebruiken.

Mededeling inzake Auteursrecht

Travelex is eigenaar of licentiehouder van het auteursrecht op werken vervat in de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle software, design, tekst, afbeeldingen, geluidsopnamen, animaties en videofragmenten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Travelex. U krijgt toegang tot de Website teneinde persoonlijk gebruik te maken van de aangeboden faciliteiten. U mag op geen andere wijze de Website of de inhoud ervan kopiëren, verzenden, weergeven, uitvoeren, verspreiden (voor vergoeding of anders), in licentie geven, veranderen, opslaan of anders gebruiken. U kunt echter wel kopieën afprinten en u kunt uittreksels van eender welke pagina van de website downloaden voor uw persoonlijk gebruik. U mag de papieren of digitale kopieën van enige inhoud van de Website die u heeft geprint of gedownload op geen enkele manier wijzigen. U mag evenmin afbeeldingen, geluidsopnamen, animaties of videosequenties onafhankelijk van eender welke bijbehorende tekst gebruiken. Op geen enkel ogenblik is het u toegestaan om enige inhoud van de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Travelex.

Als u enig deel van de Website afprint, kopieert of downloadt in strijd met deze Online Algemene Voorwaarden, zal uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keuze, iedere door u gemaakte kopie van de Website teruggeven of vernietigen.

Linken naar de Website (hetzij naar de startpagina hetzij anders en met inbegrip van framing) is enkel toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Travelex.

Mededeling inzake Handelsmerken

"Travelex™" en "The Worldwide Money Logo™" zijn geregistreerde handelsmerken van de Travelex groep. Andere weergegeven woorden of symbolen, gebruikt om de oorsprong van de goederen of diensten te identificeren, zijn de merken van hun respectieve eigenaars.

Web Inhoud en gegevens

De informatie, gegevens en diensten die de Website bevat, kunnen gebeurlijk wijzigen zonder kennisgeving. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Het is Travelex die uiteindelijk bepaalt en aanvaardt om U bepaalde producten en diensten aan te bieden. Travelex kan te allen tijde de hierin beschreven informatie, producten of diensten beëindigen of wijzigen. Alle informatie die een datum draagt, is slechts gepubliceerd vanaf de vermelde datum, en Travelex neemt geen verplichting of verantwoordelijkheid op zich om zulke informatie bij te werken of te wijzigen. Voorts, door het aanbieden van informatie, producten of diensten via de Website, verricht Travelex geen uitnodiging om dergelijke informatie, producten of diensten te gebruiken in jurisdicties waar het verstrekken van dergelijke informatie, producten of diensten wettelijk verboden is.

Links naar andere sites

Links naar websites van derden worden enkel meegedeeld als verwijzing naar informatie of diensten die nuttig kunnen zijn voor de gebruikers van de Website. Travelex heeft geen controle over de inhoud van deze websites. Links naar deze sites impliceren geen aansprakelijkheid voor de meningen, ideeën, producten, informatie of diensten aangeboden op dergelijke sites, en leiden niet tot enige vertegenwoordiging betreffende de inhoud van dergelijke sites. Deze links strekken enkel tot uw gebruiksgemak. U bent verantwoordelijk om te handelen in overeenstemming met de gebruikersvoorwaarden van zulke sites. Travelex verstrekt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de inhoud van deze sites.

Beëindiging

Travelex kan uw toegang en gebruik van om het even welk deel van de Website op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, bij een inbreuk op deze Online Algemene Voorwaarden of wegens enige andere reden. Travelex behoudt het recht om het beheer van de Website te staken op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.

Contact

Als u enige bezorgdheid heeft betreffende gegevens op deze Website, gelieve contact te nemen via customerservicebelgium@travelex.com.

Reservering van Reisgeld

Deze internet besteldienst (de "Dienst") wordt verstrekt door Travelex NV.

Deze Online Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de internet besteldienst op de Website (de “Dienst”), die bestaat uit een online reserveringsfaciliteit voor vreemde valuta bankbiljetten (“Reisgeld”). U kunt ook ons Terugkoopgarantie aanbod via de Website reserveren. Hierop zijn bijkomende algemene voorwaarden van toepassing. Gelieve te klikken op deze link Terugkoopgarantie om kennis te nemen van de desbetreffende algemene voorwaarden.

Gebruik van de Dienst

De Dienst is enkel beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder, die de Dienst vanuit de Website gebruiken en die het Reisgeld afhalen in één van de Travelex locaties in België. De Dienst mag enkel worden gebruikt om Reisgeld te reserveren voor vakantie of zakenreizen en niet voor speculatie, beleggingen of enige andere doeleinden. Door bij ons Reisgeld te reserveren, bevestigt u dat u de Online Algemene Voorwaarden heeft gelezen en begrepen en stemt U in om erdoor gebonden te zijn en alle toepasselijke wetten en verordeningen na te leven.

De Dienst is beschikbaar in Frans en in Nederlands. De taal die gekozen wordt voor de reservatie zal ook gebruikt worden tijdens de duur van uw overeenkomst met ons.

De Dienst is ook enkel beschikbaar voor de valuta opgelijst op het online bestel scherm. Alle bestellingen zijn onderhevig aan een maximum waarde van 4.500€ per persoon per bestelling. De beschikbaarheid van de valuta kan ook beïnvloed worden door verdere financiële beperkingen, wisselkoersbeperkingen en door klanten die alle toepasselijke wetten en verordeningen, m.i.v. anti-witwassen wetgeving, moeten naleven. “Frequent flyer” punten worden niet toegekend bij gebruik van deze Dienst.

Gelieve te noteren dat de koersen beschikbaar op de Website afzonderlijk worden vastgesteld van de koersen in de winkels, en aldus kunnen verschillen. U zal de Website koersen niet kunnen verkrijgen in de winkel tenzij U uw valuta vooraf besteld heeft via de Website. 

Een Bestelling Plaatsen

Wanneer U uw bestelling plaatst, krijgt u de mogelijkheid om uw bestelling af te halen op een van de locaties opgelijst op het online reservatie scherm.

U kunt tot maximum 31 dagen voor de afhaaldatum een bestelling plaatsen .De gekozen valuta zullen beschikbaar zijn voor afhaling na 24 uren, mits we uw bestelling ontvangen en vervolgens bevestigen tegen 15.00uur CET. Alle andere valuta zullen beschikbaar zijn voor afhaling na 5 dagen*, mits we uw bestelling ontvangen en vervolgens bevestigen tegen 15.00u. CET.

* Onze 5dagen-belofte is van toepassing op bestellingen geplaatst van maandag tot donderdag. Als valuta werden besteld voor 15.00u CET op een vrijdag tot en met 15.00 uur op een zondag, zullen deze beschikbaar zijn voor afhaling op de daaropvolgende vrijdag.

Om een bestelling te plaatsen dient U de instructies te volgen op het reservatiescherm. Eens U toegang heeft tot het reservatiescherm dient U uw bestelling te voltooien binnen 20 minuten; anders kan uw sessie onderbroken worden en dient U het bestelproces te hervatten. U hebt de mogelijkheid om fouten in uw bestelling te verbeteren tot op het ogenblik waarop U klikt op "Reserveer Nu". Tot op dat ogenblik kunt U op het scherm met de details van uw reservatie op de link “Wijzig” klikken in de samenvatting van de bestelling van uw reservatie. Alle velden waarin gegevens ontbreken, zullen tijdens het proces worden aangeduid. Op het online-reservatieformulier worden U geen betalingsgegevens gevraagd. U dient slechts voor uw bestelling te betalen op het ogenblik dat U uw bestelling afhaalt.

Wisselkoersen: de wisselkoersen die we online opgeven zijn real time koersen en onderhevig aan verandering. De wisselkoers opgegeven in uw bestelling is indicatief voor de koers die U zou kunnen ontvangen op de door U gekozen Travelex locatie. Het is mogelijk dat de koers gewijzigd kan zijn (naar boven of naar beneden) tegen het ogenblik waarop U beslist om uw valuta aan te kopen, zelfs op dezelfde dag. In het geval dat de wisselkoers die wordt aangeboden aan klanten die zich rechtstreeks aanbieden op de door U gekozen Travelex locatie, voordeliger is dan de wisselkoers aangeduid op het ogenblik van de bestelling van uw reservatie, zal U recht hebben op de meest voordelige koers voor uw bestelling.

We behouden ons het recht voor om U te allen tijde meer informatie te vragen om ons in staat te stellen uw bestelling te voltooien en/of om wettelijke voorschriften na te leven. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt U dat de details vervat in de bestelling in alle opzichten juist zijn. Het systeem zal een bevestigingsscherm weergeven met de details van uw bestelling. Dit bevestigt ontvangst van uw bestelling. Voordat de overeenkomst tussen U en ons wordt gesloten, kunnen wij, op elk ogenblik weigeren uw bestelling of enig deel van uw bestelling te verwerken voor om het even welke reden. Er wordt pas een overeenkomst tussen u en ons gesloten wanneer we U per mail bevestigen dat uw bestelling aanvaard werd. Gelieve een kopie van het bevestigingsscherm te printen voor uw administratie en print of sla de bevestigingsmail op op een veilige plaats, aangezien dit het enige document kan zijn van uw bestelling. Als u de bevestigingse-mail zou verliezen of verwijderen, gelieve Online.Admin.Belgium@travelex.com te contacteren.

Uw Reisgeld Afhalen

U zal verplicht zijn om uw Reisgeld te betalen bij afhaling. Bestellingen kunnen enkel afgehaald worden door de persoon genoemd op het bestelformulier van de Travelex locatie genoemd in uw bevestigingsemail. De afhaling is slechts mogelijk tijdens de openingsuren van de afhaallocatie. De openingtijden van de afhaallocatie worden U meegedeeld op het ogenblik van de bestelling en worden vermeld op de Website. Vergeet niet voldoende tijd te voorzien om uw afhaling te verrichten vooraleer U op reis vertrekt.

Op het ogenblik van de afhaling zal U ter identificatie een geldig paspoort of een EU identiteitskaart moeten voorleggen. Afhankelijk van uw bestelling, behoudt Travelex zich het recht voor om verdere informatie en identificatie (zoals bewijs van woonplaats) te vragen in overeenstemming met de regelgeving inzake het anti witwassen van geld. De naam op de kaart die gebruikt wordt om de aankoop te verrichten, moet overeenkomen met de naam vermeld op het voorgelegde identificatie document. Opdat Travelex kan voldoen aan de wetgeving inzake anti-witwaspraktijken en andere wettelijke verplichtingen evenals aan haar intern risico- en fraude beleid, behoudt Travelex zich het recht voor om een kopie te nemen van het door U voorgelegde identificatie document en van de kaart die U gebruikt om de aankoop te verrichten op het ogenblik van afhaling.

Annulatierecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op deze dienst.

U kunt uw bestelling annuleren op elk ogenblik vóór afhaling, door contact op te nemen met de Travelex locatie vermeld in uw bevestigingmail. Als U uw bestelling niet heeft geannuleerd en U uw bestelling niet heeft opgehaald op de aangeduide Travelex locatie binnen 72 uren na de afhaaltijd, dan wordt uw bestelling aangeduid als “niet-afgehaald”.

Verbetering en Klachten

Indien u uw bestelling wenst te wijzigen nadat U geklikt heeft op de "Reserveer Mijn Valuta Nu "-knop op het scherm met uw gedetailleerde bestellingsgegevens, gelieve contact op te nemen met de Travelex locatie aangeduid in uw bevestigingsmail.

Voor opmerkingen of klachten, gelieve ons te contacteren op customerservicebelgium@travelex.com.

Rechten van derden

Wanneer u een bestelling plaatst voor Reisgeld gaan we een contract aan met u persoonlijk. Deze voorwaarden verstrekken geen enkel voordeel aan derden en verlenen evenmin enig recht om ze af te dwingen.

Persoonlijke Informatie en Betalingsveiligheid

Wij zullen persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken die u aan ons verstrekt of anderszins aanlevert wanneer u een bestelling doet. Lees de Privacyverklaring voor details over hoe persoonlijke informatie door ons verzameld, opgeslagen en gebruikt wordt. Als u zich heeft geabonneerd op Travelex-producten en -services of deze hebt gekocht, maakt de Privacyverklaring deel uit van uw contract met Travelex.

Beperking van onze Aansprakelijkheid

Alle inhoud en diensten op of beschikbaar via de Website worden verstrekt op een "as is" basis, m.n. de wijze zoals ze zijn. Travelex verstrekt geen enkele garantie betreffende de Website of diens inhoud. Meer bepaald geeft Travelex geen enkele garantie inzake de nauwkeurigheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, volledigheid, prestatie, afwezigheid van virussen of de geldigheid van de inhoud of diensten vervat in de Website. Bovendien, [maar zonder de uitsluiting te beperken] zijn de informatiediensten op de Website bedoeld voor gebruik door reizigers op vakantie of op zakenreis, of door personen of ondernemingen die in het buitenland betalingen willen doen. Deze informatiediensten mogen niet gebruikt worden voor speculatie of belegging. Deze informatiediensten en andere inhoud van de Website zijn niet bedoeld als advies waarop men zich moet beroepen. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ontstaan door vertrouwen dat een bezoeker van de website of eenieder die informatie had over de inhoud van de website, in dergelijke diensten heeft gesteld.

Bij het verstrekken van de Dienst, gebruiken we redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid. We zullen echter niet aansprakelijk zijn voor het volgende:

  1. Wanneer U nalaat om ons juiste informatie te verstrekken bij het plaatsten van uw bestelling;
  2. Indien we niet in staat zijn om onze verplichtingen ten opzichte van U uit te voeren wegens het falen van een technisch systeem of wegens enige andere reden buiten onze redelijke controle met inbegrip van ondermeer oorlog, terrorisme, optreden van de overheid, natuurrampen, en arbeidsgeschillen;
  3. Enige schade aan uw computeruitrusting ten gevolge van het gebruik van de Website of de Dienst;
  4. Elk verlies van informatie of gebruik zonder toelating van gegevens ontstaan ten gevolge van het feit dat U encryptie systemen gebruikt met een lagere dan de door ons aanbevolen bescherming;
  5. Elk onrechtstreeks verlies, vorderingen of schadeclaims wegens schade die U hebt opgelopen door het gebruik, uitstel of onmogelijkheid om de website of de Dienst te gebruiken, ongeacht de oorzaak.

Onze maximale aansprakelijkheid ten aanzien van U betreffende elk gebruik van de besteldienst voor Reisgeld zal bestaan uit de terugbetaling van de aankoopprijs voor de bestelling van dat Reisgeld. De exoneratie-clausules en aansprakelijkheidsbeperkingen in deze Algemene Online Voorwaarden zullen niet van toepassing zijn op schade ontstaan wegens overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Travelex of een van diens werknemers of gemachtigden of door fraude. Indien een bepaling van deze Algemene Online Voorwaarden, met inbegrip van enige exoneratie-clausule ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, dan zullen dergelijke bepalingen wegvallen en geen invloed hebben op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de resterende voorwaarden. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Wijziging van Voorwaarden

Wij kunnen, op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang, met betrekking tot toekomstige bestellingen, de Website, de Dienst en deze Online Algemene Voorwaarden wijzigen, opschorten of terugtrekken zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid ten aanzien van u. Als we deze voorwaarden herzien, zullen we de herziene versie op de Website plaatsen. U wordt verwacht onze Online Algemene Voorwaarden regelmatig na te kijken om kennis te nemen van enige wijzigingen, aangezien U hierdoor gebonden zult zijn. Door gebruik te maken van de Website of de Dienst of door bestellingen te plaatsen nadat we deze voorwaarden hebben gewijzigd, aanvaardt U de wijzigingen.

Deze Online Algemene Voorwaarden werden het laatst bijgewerkt op [donderdag 8 mrt 2012].

Wet en Jurisdictie

Onze verhouding zal beheerst en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor elk geschil tussen ons, dat niet minnelijk kan worden opgelost.