Travelex actievoorwaarden “Ramadan 2017”


Algemene actievoorwaarden


DEZE ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW DEELNAME AAN DE RAMADAN PROMOTIE IN NEDERLAND (“PROMOTIE”) U DIENT OUDER TE ZIJN DAN 18 JAAR OM DEEL TE KUNNEN NEMEN AAN DE PROMOTIE. INDIEN U IN NEDERLAND WOONT, ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING. HET IS BELANDRIJK DAT U ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN LEEST EN BEGRIJPT AANGEZIEN UW DEELNAME INHOUDT DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN AANVAARDT. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, NEEM DAN GEEN DEEL AAN DEZE PROMOTIE.


1. Deelname aan deze Promotie actie is enkel mogelijk door inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder. Werknemers of eender wie die betrokken is bij het maken van deze Promotie actie en Western Union werknemers en/of directe familieleden daarvan zijn uitgesloten van deelname. Directe familie betekent een van de volgende: echtgenoot, ex-echtgenoot, de-facto-echtgenoot, kind of stiefkind (of natuurlijk of door adoptie), ouder, stiefouder, grootouder, grootouders, oom, tante, nichtje, neef, broer, zus, stiefbroer, stiefzus.
2. Met iedere transactie met een Money Transfer Control Nummer (“MTCN) neemt een deelnemer één keer deel. U kunt ook deelnemen aan deze promotie door een kaart te sturen met daarop uw complete naam, compleet adres, emailadres en een geldig telefoonnummer naar Western Union Marketing Department, 5/6 Place de l'Iris 92095 Paris La Défense Cedex, France of bezoek een Western Union locatie in Nederland.
3. Deze promotie is beperkt tot slechts één deelname per persoon.
4. Uitsluitend mensen die vanuit Nederland geld versturen met een Western Union Money Transfer bij Travelex, kunnen deelnemen.
5. De aanbieder van deze promotie is Western Union Financial Services Inc, 12500 E. Belford Ave, Englewood, Colorado 80112, USA (“Aanbieder”)
6. De Promotie is geldig voor transacties die uitgevoerd zijn tussen 19 mei 2017, 9:00 uur (CEST) tot 27 juni 17:00 uur (CEST). Transacties die op een latere datum uitgevoerd worden zullen niet geaccepteerd worden en zal ongeldig beschouwd worden.
7. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor eender welke netwerk, computer, hard- en/of software problemen die deelname onmogelijk maken. Deelnames hoeven niet ingestuurd te worden via agenten en/of andere derde partijen. Uitsluitend volledige en complete deelnames, komen in aanmerking voor deelname.
8. Alle inzendingen moeten origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Alle inzendingen worden de absolute vermelding van de aanbieder en worden niet teruggestuurd. Door de Promotie te betreden, geven de deelnemers hierbij aan de aanbieder een onherroepelijke, overdraagbare, royalty-vrije wereldwijde licentie van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten bij hun inschrijving en hiermee afzien van alle morele rechten in de inzending. De aanbieder is gerechtigd (maar niet verplicht) om voor alle doeleinden en in alle media toegang te verlenen aan deze wedstrijd in welke vorm dan ook, en de inlichtingen op welke wijze dan ook in de toekomst over de hele wereld aan te passen of te gebruiken.
9. De winnaars zullen telefonisch of er email benaderd worden vóór 14 juli 2017.
10. De prijzen bestaan uit het volgende: 6 x contant geld t.w.v. 400 euro. Datum trekking: 7 juli. Promotieperiode: 19 mei -27 juni
11. De aanbieder behoudt zich het recht voor de prijs (of een deel hiervan) te vervangen door een prijs (of prijzen) van gelijke of grotere geldwaarde wanneer dit nodig is door redenen die zij niet kunnen controleren. De prijzen niet terugbetaald of overgedragen worden.
12. De aanbieder is niet aansprakelijk voor prijzen die de winnaars niet bereiken door redenen die hij niet kan controleren.
13. Wanneer een winnaar niet in staat is om zijn/haar prijs te claimen 14 dagen na de trekkingsdatum, dan zal de aanbieder, conform deze actievoorwaarden, de prijs toekennen aan een andere deelnemer.
14. De beslissingen van de aanbieder (en indien van toepassing van eender) welke rechter zullen definitief en bindend zijn voor alle deelnemers. Er zal geen correspondentie gevoerd worden. Deelnames die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen gediskwalificeerd worden.
15. Behalve bij overlijden of een persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid, of met betrekking tot fraude, en voor zover bij wet is toegestaan, zullen de aanbieder en de verbonden maatschappijen en agenten verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid afwijzen die voortvloeit uit:
a. het uitstellen of annuleren van eender welke wedstrijd waarop deze voorwaarden betrekking hebben;
b. eender welke verandering aan, leveren van of gebruik van de prijs;
c. eender welke handeling of fout van eender welke leverancier, die buiten de controle van de aanbieder ligt.
16. De aanbieder zal de persoonlijke gegevens van elke winnaar en elke deelnemer gebruiken voor het afhandelen van deze wedstrijd.
17. Door deel te nemen aan deze Promotie actie verklaart u zich akkoord met het feit dat de aanbieder de informatie die u doorgaf met betrekking tot uw deelname aan Promotie actie mag bewaren, opzoeken, raadplegen, verwerken, doorgeven en uw persoonlijke gegevens mag gebruiken in overeenstemming met het Western Union privacy beleid.
18. Uw persoonlijke gegevens kunnen door de Promotor bijgehouden worden voor deze doeleinden in landen buiten de EU inclusief de VS, die minder strenge Gegevensbeschermingswetten hebben.
19. Deelnemers zijn akkoord deel te nemen aan bijkomende niet betaalde publiciteit (inclusief fotoshoots en interviews) die bij de Promotie actie horen, of hieruit voortvloeien, mocht de aanbieder dit nodig achten. De aanbieder heeft het recht (maar is niet verplicht) de naam, biografie en gelijkenis van de winnaar(s) met betrekking tot de Promotie actie te gebruiken voor eender welke adverteer-, publiciteit en uitgavedoeleinden te gebruiken in alle media en dit wereldwijd.
20. De aanbieder, de aan haar gelieerde ondernemingen en geselecteerde partners, in wiens producten u aldus de aanbieder mogelijk geïnteresseerd bent, willen in de toekomst graag per mail of telefoon contact met u opnemen. Wanneer u dit niet wil, kunt u dat aan het call center door geven.
21. De aanbieder behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op eender welk moment aan te passen.
22. Deze Promotie actie en eender welke discussie of claim die hieruit voortvloeit of hier verband mee houdt, zal behandeld worden door en geregeld worden volgens de Nederlandse wetgeving. U gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken in Nederland de exclusieve jurisdictie zullen hebben om eender welke discussie of claim te regelen die uit deze Promotie actie voortvloeit of er verband mee houdt.
23. Wanneer uw klachten of vragen heeft kunt u deze kenbaar maken/vragen door een e-mail te sturen aan wu@newworld.nl
24. Deze actievoorwaarden zijn conform de “Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014”