Travelex actievoorwaarden “100 Jaar Schiphol Airport Promotie”


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Travelex ‘100 Jaar Schiphol Airport Promotie’ actie die wordt georganiseerd door Travelex N.V., De Entree 47-49, 1101 BH Amsterdam

• De actie is alleen geldig op 19-9-2016

• De volgende prijs kan worden gewonnen: vreemde valuta t.w.v. 100 euro

• Elke 100ste klant van de Travelex vestigingen op Schiphol Airport die op 19-09-2016 valuta wisselt wint 100 euro aan vreemde valuta, in de valuta die gewisseld is.

• De prijs wordt op het moment van de wisseltransactie uitgereikt. • Van de winnaar zal een foto worden gemaakt dat voor promotionele doeleinden kan worden gebruikt.

• De actie is alleen geldig in de Travelex vestigingen op Schiphol Airport in Nederland.

• De gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar, niet uitbreidbaar noch aanpasbaar en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de leverancier ervan.

• Medewerkers van Travelex en andere betrokken partijen en hun families zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. • De prijzen zijn netto. De (kansspel)belasting zal worden afgedragen door Travelex.

• Travelex N.V behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding aan de deelnemers verschuldigd zal zijn.

• Deelname aan deze actie houdt het onvoorwaardelijke aanvaarden van de voorwaarden in, zonder enig voorbehoud of beperking, alsmede van elke beslissing die Travelex N.V kan nemen in deze.

• Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Travelex N.V. of andere door Travelex N.V. openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Travelex N.V. worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Travelex N.V. doen ontstaan. Travelex N.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

• Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens.

• Deelname door personen onder de 16 jaar is mogelijk, mits daartoe uitdrukkelijk toestemming verleend is door een ouder. • Over deze actie wordt niet gecorrespondeerd.

• Travelex conformeert zich aan de gedragscode promotionele kansspelen.

• Meer informatie over de algemene spelvoorwaarden, eventuele andere informatie over deze actie en klachten kunt u schriftelijk richten tot Travelex, afdeling Business Development & Marketing, Postbus 721, 1000 AS Amsterdam per of e-mail: klantenservice@travelex.com. U ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke of telefonische reactie.